Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στεφάνια

Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσπρωτίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια στεφάνων, για τις κάτωθι εορταστικές εκδηλώσεις των επετείων: α) της 25ης Μαρτίου β) των Εθνικών…

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών στη Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από την Π.Ε. Θεσπρωτίας με α/α ΕΣΗΔΗΣ 178958

Έχοντας υπόψη το σχετικό  Α.Π. οικ. 3826/ 533/ 11 – 1 – 2023 έγγραφο περί παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών στη Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από…