Μενού Κλείσιμο

Συντάκτης: Κώστας Αθανασίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτικών το έτος 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτικών το έτος 2022 πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (μορφή αρχείου pdf)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας το έτος 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας το έτος 2022 πατήσε εδώ για να δείτε τη σχετική πρόσκληση (μορφή αρχείου pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ανάρτηση των εβδομαδιαίων δελτίων τιμών του νομού Θεσπρωτίας, όπως ακριβώς δημοσιεύονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.