Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσιο πλύσιμο οχημάτων και πλύσιμο / γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Θ.

Η Περιφερειακή Ενότητα  Θεσπρωτίας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών πλυσίματος των
οχημάτων και πλυσίματος και γρασαρίσματος των μηχανημάτων έργων για το χρονικό διάστημα από 01-
01-2023 μέχρι 31-12-2023. Ο αριθμός των οχημάτων και μηχανημάτων έργου ανέρχεται σε είκοσι τρία (23) από τα οποία δεκαπέντε (15) είναι οχήματα και οκτώ (08) μηχανήματα έργου . Ο αριθμός των πλυσιμάτων για κάθε αυτοκίνητο θα είναι έως δώδεκα (12) και έως οκτώ (8) πλυσίματα – γρασαρίσματα για κάθε Μηχάνημα Έργου. Για να δείτε τη σχετική πρόσκληση πατήστε εδώ (μορφή αρχείου pdf)